22236

FFVS J22 nr 236

 

Bild från Bulltofta cirka april 1945 av 236

22236

J 22

Typ FFVS 22

Tillverkare: Kungl. Flygförvaltningens Flygverkstad Stockholm, Ulvsunda

 

Levererat till F 16 1945-02-27

Godkänt 1945-03-03

Typbeteckning ändrad till J 22-2 enl FF, MF H 22:3 daterad 1945-03-06

Märkning 16-gul M

Överlämnat till F 10 1945-04-05

 

Haveri 1945-07-13. Märkning 10-blå M

Motor: STWC3 nr 1312

Ff fänrik Persson

Orsak till haveri: Fpl vek sig i landningsmanövern.

Skador flygplan: Större skador i vingspetsarna, höger knutpunkt för landställ, höger knäckstötta, vänster- och höger V-stöttor samt höger täckplåt. Mindre skador å skevrodren. Propellerbladen krökta.

Beräknad reparationskostnad 8.000:- kr

 

 

Till CVA; haverireparation. Påbörjad 1945-07-26, klar 1946-04-25

 

Haveri 1946-06-21.

Motor: STWC 3 nr 1312

Ff offasp vpl furir B G Nilsson (GFSU:2) oskadad

 

Orsak till haveri: Felbedömning vid landning på grund av olja på vindruta.

Skadornas omfattning: Landstället skadat. Vänster vingspets och vingklaff skadad. Skador på stabilisator och fena. Propellerbladen omböjda.

Beräknad kostnad 13.500;- kr

 

F 10 flottiljverkstad; liten översyn. Påbörjad 1948-07-14, klar 1948-10-20

 

Totalhaveri 1949-05-04 i sjön Flåren (Ljungby), kollision med vattnet. Märkning 10-blå M

Ff furir Nils Björn Amelin (FFSU) oskadad.

Flygövningen avsåg hållande av viss höjd över F 10 lågflygningsområde. Vid passerandet av sjön Furen ”touchade” fpl vattenytan. Ff tog upp då han misstänkte att propellern skadats och ansatte nödlandning, efter sväng 180° på sjön Flåren. Ff räddade sig simmande och fördes iland av mötande båt.

Copyright © All Rights Reserved